• Język
  • Kleinprojektefonds INTERREG Freistaat Sachsen- Tschechische Republik
  • Fond malých projektů v rámci programu na podporu přehsraniční spolupráce 2014 -2020 mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou
  • Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Saksonia - Czechy
Logo euroregionu Neisse-Nisa-Nysa