• Jazyk
  • Bildung und Wirtschaft
  • Vzdělávání a ekonomika
  • Edukacja i gospodarka
Euroregion Neisse-Nisa-Nysa Logo

Vzdělávání a ekonomika

Učit se v Evropě a pro Evropu

Toto heslo je používané jednou ze zde rozvíjejících se iniciativ, jakou je projekt „PONTES”. Dobře vystihuje cíle a poselství aktivity našeho Euroregionu, která má po turistice nejvyšší prioritu. Je jí míněna celá oblast vzdělávání. Široce chápána, zahrnující vzdělávání na všech úrovních, různých směrů a všech možných druhů a forem. Pro názornost – funkci vzdělávání přece nesplňují jen školní a předškolní zařízení, všeobecná či odborná, ale také nevládní organizace, instituce jako muzea, a v jistém smyslu také média, o internetu ani nemluvě. Význam vzdělávání pro rozvoj potenciálu lidských zdrojů, pro potřeby moderního hospodářství, pro všeobecný růst blahobytu obyvatel a celé společnosti, a konečně pro vytváření nového povědomí, shodného s ideami evropské integrace - je dnes, v epoše tak rychle probíhajících procesů v globálním měřítku a civilizačních změn – více než zřejmé. Euroregion Nisa, jako trojstranný, ale současně (zohledňující slovanský srbskolužický národ s jeho více než tisíciletou historií) čtyř národnostní příhraniční společenství, se z tohoto pohledu jeví jako přímo znamenitá laboratoř. Laboratoř s mnoha „dílnami“ které funguj na styku mnoha zařízení, od předškolních po vyšší školy, nebo střediska odborné výchovy a programy partnerství obcí, nevládních organizací a mnoha jiných subjektů. Aktivita v takto pojaté sféře vzdělávání je nejen součástí poselství Euroregionu Nisa, ale také jeho velikou šancí. Šancí z jedné strany na inovační, kvetoucí hospodářství, a současně na vytváření a nastavení nových lidských hodnot, tak důležitých pro sjednocující se Evropu na straně druhé..

 
  • Tel. Německo: +49 3583 57500
  • Tel. Česká republika: +420 485 340991
  • Tel. Polsko: +48 757676470