• Jazyk
  • Bürger
  • Občané
  • Obywatele
Euroregion Neisse-Nisa-Nysa Logo

Občané

O tom, že Euroregion Neisse-Nisa-Nysa byl prvním společenstvím svého druhu na celém území bývalého „socialistického tábora” a z historického hlediska to tak zřejmě i zůstane, je již všeobecně známo. Přesto by bylo vhodné si to připomenout, jelikož okolnosti, za jakých se tento jedinečný experiment zrodil, by se měly vrýt do všeobecného povědomí. Byl to jeden ze symbolů doby, které se jako vlna šířily v zemích, pro které pád komunismu a rok 1989 znamenaly počátek historického zlomu. Avšak jeho průběh, jakož i neobyčejná atmosféra oněch dní stále ještě čekají na důlažité leterární nebo filmové zpracování, což bývá svědectvím každé doby - ale to je jistě jen otázka času.

Příznaky blížících se změn se stávaly stále viditelnějšími. Již jen obraz tehdy ještě ojedinělých hraničních přechodů se radikálně změnil. Žádná ozbrojená stanoviště tří „lidových armád“, ale obyčejní lidé, kteří přecházeli na "druhou stranu" za svými každodenními záležitostmi nebo na sklopných pultech kvetoucí drobný obchod byly převažujícími prvky tohoto území.

Byla to doba, kdy k sobě rychle nacházeli cestu činitelé demokraticky zvolených samospráv. Starostům a úředníkům pohraničních měst – Hrádku, Žitavy a Bogatynie, ale také Zhořelce a Görlitz – bylo velmi brzo jasné, kolik každodenních problémů musí od nynějška společně řešit a které priority těchto zemí mohou být přínosem pro jejich trvalý rozvoj, jen když budou nalezeny možnosti spolupráce a spojení potencionálního přístupu v rámci plánů rozvoje a strategií.

Samosprávané orgány rychle získaly podporu regionálních politiků, poslanců, jako i historicky podnětná konference (23.-25. května 1991 v Žitavě) pod vedením  žitavského zemského rady Heinze Eggerta, primátora města Liberce Jiřího Drdy a jeleniogórského vojevody Jerzyho Nalichowského. Konference se uskutečnila pod záštitou prezidentů tří států: Richarda von Weizsäckera, Václava Havla a Lecha Wałęsy. Bylo by ale chybou se domnívat, že tato událost byla významnou jen díky úsilí politiků. Během třídenního jednání se neustále měnil seznam hostů, aktivních účastníků a pozorovatelů. Mezi nimi, celkový počet byl odhadován na 200 až 300 účastníků, se kromě politiků, zástupců státní správy a samosprávy z Německa, Česka a Polska nacházeli zástupci všech oblastí veřejného života: vědy, kultury, sportu, hospodářství, turistiky, nevládních organizací, médií a na tuto událost zvědaví „lidé z ulice“. Pojem „euroregion” se tehdy zdál poněkud exotický a byl i různě interpretován. Přesto tato zpráva o vznikajícím společenství "elektrizovala" obyvatelstvo německo-česko-polského pohraničí a vzbuzovala naději na nové možnosti, které tato iniciativa slibovala. K formálnímu ustavení Euroregionu došlo na prvním zasedání 30-ti členné třístranné Rady v Žitavě dne 21. prosince 1991, které bylo společností přijato jednoznačně pozitivně. Když počátkem roku Euroregion vyhlásil veřejnou soutěž na své logo, došlo ve velmi krátké lhůtě ze tří států regionu 664 návrhů, mezi nimiž bylo překvapivě i mnoho návrhů amatérských. To byla spontánní odpověď občanů na zprávu o právě vzniklém Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa.

V průběhu 17-ti let své existence doznaly profil Euroregionu a jeho role jistých nevyhnutelných změn. Nic to nemění na skutečnosti, že tak jako nesl Euroregion ve fázi svého zrodu mnoho znaků velké, atypické, protože přeshraniční občanské iniciativy, tak i v dnešní době význam jeho existence spočívá především v tom, jak toto společenství slouží potřebám občanů těchto zemí, jakou měrou přispívá k jejich vlastnímu rozvoji a společné kreativitě „pro publico bono“.

Jelikož se Euroregion Nisa stal územím, na němž bylo realizováno více než 2.000 různých projektů, a často se stal dokonce jejich iniciátorem, víme s jistotou, že vedle mimořádných přírodních a turistických předností patří k jeho nejcennějším trumfům i v regionu existující společenský kapitál.

 
  • Tel. Německo: +49 3583 57500
  • Tel. Česká republika: +420 485 340991
  • Tel. Polsko: +48 757676470